8 วิธีเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น เพิ่มระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

สำหรับการเลี้ยงลูกนั้นมีหลายอย่างที่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจ ควรมีเวลาที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกับลูก และส่งเสริมพฤติกรรมในด้านดีของลูก เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตในสังคมได้ ซึ่งบทความนี้จะมาบอกถึงวิธีการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น เพื่อให้พ่อแม่นำไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูก โดยจะมีวิธีการต่างๆดังนี้

สร้างจิตสำนึกให้กับลูก

สอนให้เห็นความสำคัญของผลประโยชน์ส่วนรวม สอนให้เด็กรู้จักจิตสาธารณะ ให้รู้จักการร่วมมือทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกับผู้อื่น แสดงให้เด็กเห็นว่าหากร่วมมือกันทำ ก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็จะส่งผลให้เกิดความสุขกับตนเองและครอบครัว

ฝึกให้ลูกมีความตรงต่อเวลา

เรื่องของการตรงต่อเวลานั้นชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญมากๆ โดยจะฝึกกันมาตั้งแต่เด็กๆ ฝึกตื่นนอนให้ตรงเวลา ทั้งวันที่ต้องไปโรงเรียนและวันหยุด ทานอาหารให้ตรงเวลา เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็ให้เก็บจานทันที ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการฝึก หากฝึกไปเรื่อยๆเด็กก็สามารถที่จะปรับตัวได้

เลี้ยงลูกให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นจะให้ลูกได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติ พาลูกไปนอกเมืองหรือสวนสาธารณะ ให้มีเพื่อนในวัยเดียวกัน ให้ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างคุ้มค่า ทำให้ลูกมีความรักและความผูกพันกับชุมชน

ไม่ปกป้องลูกเมื่อลูกทำผิด

หากลูกไปสร้างความเสียหายหรือทำผิดมา ลูกไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ผู้เป็นพ่อแม่จะไม่มีการปกป้องลูก และเรียกลูกมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้มีจิตสำนึกมากขึ้น และหาทางหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นของลูก

หากลูกเก่งด้านใดก็ให้ส่งเสริม

ผู้เป็นพ่อแม่ควรรู้ว่าลูกชอบ หรือถนัดการทำสิ่งใดเป็นพิเศษ เช่น การวาดรูป เล่นกีฬา การทำอาหาร เล่นดนตรี เป็นต้น สิ่งที่ลูกชอบทำ พ่อแม่ก็ควรที่จะส่งเสริมให้ลูกได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

ใช้ความใจเย็นในการเลี้ยงลูก

ไม่ควรสอนลูกโดยการใช้อารมณ์รุนแรง ตะคอก หรือตำหนิลูกด้วยคำที่รุนแรง แต่ให้ใช้วิธีอธิบายด้วยเหตุและผล ให้ใช้ความใจเย็นกับลูก ให้บอกผลเสียที่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของลูก ให้ลูกได้สำนึกผิด และลงโทษอย่างสมเหตุสมผล

เลี้ยงลูกให้พึ่งพาตัวเอง รู้จักเอาตัวรอด

พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นมักจะเลี้ยงลูกให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง ซึ่งที่โรงเรียนในญี่ปุ่นก็จะมีการสอนให้เด็กๆได้รู้จักวิธีเอาตัวรอดด้วย เช่น การจำลองสถานการแผ่นดินไหว ให้เด็กได้นอนค้างที่โรงเรียน กินอาหารประป๋อง ขนมปัง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงๆจะต้องทำอย่างไร

ชวนลูกคุยและรับฟังลูก

หากพ่อแม่ชวนลูกคุยอยู่เป็นประจำ ก็จะได้รับฟังปัญหาของลูก หากลูกขอคำปรึกษาก็ให้ใช้เหตุและผลในการสอนลูก แนะนำสิ่งที่ดีให้กับลูก จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

การเลี้ยงลูกให้มีพฤติกรรมที่ดีนั้น พ่อแม่ควรที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อดี และข้อเสียของการกระทำนั้นๆให้ลูกได้รู้ ซึ่งการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นก็จะเน้นในเรื่องนี้ด้วย ก็จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำ และสิ่งไหนที่ไม่ควรทำ ส่งผลทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น