โพสต์รูปลูกอย่างไรให้น่ารักและปลอดภัย

เรียกว่าเป็นเทรนนิยมที่ไม่ว่าจะไปเที่ยว ทานข้าว งานวันเกิด งานศพ หรือแม้ต้นไม้ สัตว์ ก็นิยมถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงโซเชียล ซึ่งการโพสต์รูปบางอย่างก็อาจจะดูไม่เหมาะสมและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ถูกโพสต์เองด้วย โดยเฉพาะรูปเด็กหรือลูก จึงควรทำความเข้าใจเพื่อแบ่งบันเรื่องราวดีๆของลูกน้อยอย่างเหมาะสม

ข้อเสียของการโพสต์รูปลูกลงโซเชียล 

1.ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็ก 

การโพสต์รูปลูกน้อยแต่ละครั้ง อาจไม่ใช่แค่การอวดภาพถ่าย แต่ยังเป็นการแสดงออกถึง “ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก” ได้แก่ ชื่อ อายุ โรงเรียน ช่วงเวลาที่ผู้ปกครองจะไปรับเด็กที่โรงเรียน และข้อมูลชีวิตประจำวันอื่น ๆ ของเด็ก ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายทราบข้อมูลและอาจนำไปสู่อันตรายต่อตัวเด็ก 

2.การเลี้ยงดูที่ไม่เป็นธรรมชาติ 

การโพสต์รูปลูกลงโซเชียลฯ นำไปสู่การสร้างตัวตนให้เด็ก โดยเป็นไปในแบบที่ตนเองต้องการ ทำให้ในชีวิตจริง เด็กหลายคนต้องดูดีหรือดูน่ารักตลอดเวลา ต่อหน้าสาธารณชน อาจทำให้เด็กสูญเสียความเป็นตัวเองและสูญเสียความเป็นเด็ก กลายเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของเด็ก สืบเนื่องมาจากปัญหาการดำเนินชีวิตของเด็กที่ไม่เป็นธรรมชาติ 

3.ส่งผลต่อสภาพจิตใจในอนาคตของเด็ก 

เมื่อเด็กโตขึ้น อาจถูกขุดคุ้ยภาพในอดีตที่พ่อแม่เคยโพสต์ไว้มาล้อเลียน และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กเมื่อโตขึ้นได้ เป็นต้น หรือเด็กหลายรายไม่ชอบที่จะโตไปแบบมีคนรู้จัก หรือมีคนทักทายตลอดเวลา 

โพสต์ภาพอย่างไร ให้น่ารักและปลอดภัย ไม่ละเมิด สิทธิเด็ก 

  • เด็กหลายคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวและไม่ถูกเป็นที่จับจ้องสนใจ ขณะที่เด็กบางคนชอบแสดงออก  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ควรเคารพในชีวิตส่วนตัวของเด็ก 
  • ไม่บังคับให้เด็กทำตัวน่ารัก เรียบร้อย เพื่อการถ่ายภาพ/คลิป ควรปล่อยให้พวกเขาเป็นไปตามธรรมชาติ 
  • กรณีเด็กที่เริ่มมีความคิด ตัดสินใจเองได้ ควรสอบถามความยินยอมจากเด็กทุกครั้ง แต่อีกทางหนึ่งก็ควรคัดกรองความเหมาะสมที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาในอนาคตด้วย 
  • กรณีเด็กเล็ก แบเบาะ ไม่ควรโพสต์ภาพ/คลิปที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกอับอายเมื่อเขาได้เห็นตอนโตขึ้น
  • การเผยแพร่ภาพส่วนตัวในชีวิตประจำวัน จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็ก เช่น ภาพเด็กถูกดุด่า ลงโทษ การล้อเลียน ชุดที่ไม่เรียบร้อยหรือเปิดเผยจนเกินไป 
  • ชื่อโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ควรเก็บเป็นความลับ โดยเฉพาะการเช็กอินสถานที่แบบเรียลไทม์ หรือแสดงความเคลื่อนไหวของเด็กตลอดเวลา 

ใครก็อยากจะอวดความน่ารักของลูกตัวเอง แต่บางครั้งการโพสต์เรื่องราวต่างๆของลูกแบบความเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กในปัจจุบันและอนาคต คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจในเรื่องนี้อย่างยิ่ง