4 ขั้นตอน การเลือกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์

จจุบันเราหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติคส์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับสมดุลของลำไส้ ทำให้ลำไส้ดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วย แล้วเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์มารับประทาน

ขั้นตอนการเลือกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์ 

1. ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์ต้องอยู่ในที่อุณหภูมิต่ำ 

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์จากตู้แช่ ตามร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาเก็ต เมื่อเปิดตู้แล้วต้องรู้สึกเย็นเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะคงตัวกว่า และโพรไบโอติคส์ชอบอากาศเย็น จะทำให้จำนวนที่มีชีวิตมีมากกว่าในที่อากาศร้อน  

2. พิจารณาชนิดของไบไพโอติคส์ 

ให้พลิกดูฉลากผลิตภัณฑ์ด้านหลัง เพื่อดูว่าเป็นเชื้ไบโอติคส์ชนิดไหน ถ้าเป็นไบฟิโดแบคทีเรียม ไบฟิดุม (Bifidobacterium bifidum)ไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส (Bifidobacterium animalisDN173010) แล็คโตแบซิลลัส เคซิไอ (Lactobacillus casei) แล็คโตแบซิลลัส แอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophilus) เป็นต้น จัดว่าเป็นโพรไบโอติคส์ แต่ถ้าเป็นสเตร็ปโตค็อคคัส เทอร์โมฟิลัสและ แล็คโตแบซิลลัส เดลบรูคคิไอ ชับสปีชี่ส์ บัลการิคัส (หรือ แล็คโตแบซิลลัส บัลการิคัส จัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ทำโยเกิร์ตธรรมดา ไม่จัดเป็นโพรไบโอติคส์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทยมักใส่โพรไบโอติคส์เพียง 1 ชนิด ส่วนที่มาจากต่างประเทศจะเติมโพรไบโอติคส์ลงไป 1-3 ชนิด  

3. พิจารณาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

ควรเลือกที่มีปริมาณโพไบโอติคส์ตั้งแต่10,000 ล้านตัวขึ้นไป เนื่องจากโพรไบโอติคส์ต้องเดินทางฝ่าด่านกรด และด่านน้ำดี ฯลฯ กว่าจะถึงลำไส้ใหญ่ พวกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ลดจำนวนลงไปมาก ดังนั้นเลือกจำนวนมากไว้ก็จะดีกว่า 

4. ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์ไหนเหมาะกับคุณ 

หากคุณเป็นคน “ท้องผูก” ให้ลองเลือก ไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส ก่อน เนื่องจากเชื้อนี้มักทำให้ย่นระยะเวลาที่อาหารอยู่ในลำไส้ แปลว่าทำให้ขับถ่ายเร็วขึ้น แต่ถ้าเข้าห้องน้ำวันละหลายๆรอบ เป็นกลุ่มลำไส้ไว ถ่ายบ่อย ก็ต้องหลีกเลี่ยงเชื้อนี้มิฉะนั้นจะยิ่งวิ่งเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นอีก และเลี่ยงโยเกิร์ตที่มีพรีไบโอติคส์ (อาหารของโพรไบโอติคส์) อยู่ด้วยเพราะ มักจะท้องอืดง่าย หากคุณเป็นคนปกติ เลือกโพรไบโอติคส์ตัวไหนก็ได้ ลองกินไปสัก 2-3 สัปดาห์ โดยกินเช้า-เย็น วันละ 1-2 ถ้วย แล้วให้สำรวจตัวเองว่าขับถ่ายดีหรือไม่ สบายท้องขึ้นไหม ถ้าใช่ทานโพรไบโอติคส์นี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเปลี่ยน  

เทคนิคง่ายๆในการเลือกทานผลิตภัณฑ์โพรไบโอติคส์ให้เหมาะกับตัวคุณแล้ว แล้วอย่าลืมต้องกินสม่ำเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ห้ามกินๆหยุดๆ เพราะต้องมีเชื้อไปทดแทนอยู่ตลอดเวลา