Supercomputer คืออะไร เหมาะกับการใช้งานด้านไหนบ้าง

คอมพิวแตอร์ที่เรามักจะเห็นโดยทั่วไปก็จะเป็น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่สามารถใช้ทำงานในด้านต่างๆได้ โดยประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ แต่ก็ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งก็คือ Supercomputer ที่มักจะใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อประมวลข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้

Supercomputer คืออะไร?

Supercomputer คือ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและไม่มีฝุ่นละออง โดยมักจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน ซึ่งจะมีการนำเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการคำนวนที่มีความสลับซับซ้อน เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน การบิน วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในงานวิจัยในเรื่องต่างๆที่สำคัญอีกด้วย Supercomputer รุ่นแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 ในองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีการทำงานที่รวดเร็ว โดยจะใช้หลักการที่เรียกว่า Multiprocessing ซึ่งจะใช้หน่วยประมวลผลหลายตัวเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้หลายงานไปพร้อมๆกัน โดยงานแต่ละอย่างนั้นจะมีความแตกต่างกัน

สิ่งที่ทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้พัฒนาโครงสร้างในการคำนวน เช่น การคำนวนแบบขนาน หรือที่เรียกกันว่า MPP (Massively Parallel Processing) โดยจะเป็นการคำนวนกับข้อมูลหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหมาะกับงานด้านใดบ้าง

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะเหมาะกับการคำนวนที่ต้องคำนวนตัวเลขหลายล้านตัวในเวลาที่รวดเร็ว เช่น การพยากรณ์อากาศ ที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศทั้งภาคพื้นดินและชั้นบรรยากาศ เพื่อดูสภาพอากาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง จึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และยังมีงานอื่นอีกจำนวนมากที่ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เช่น งานด้านอวกาศ งานด้านการแพทย์ งานด้านวิศวกรรม งานด้านเคมี งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ข้อจำกัดของซูเปอร์คอมพิวเตอร์

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีข้อจำกัดในเรื่องของราคาที่สูงมาก เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้พลังงานมาก จึงทำให้เกิดความร้อนสูง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นกับองค์กรขนาดใหญ่ มักใช้กับหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลระดับประเทศ เช่น ศูนย์วิจัยที่ต้องทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการบิน เป็นต้น ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีข้อมูลมหาศาลที่ต้องใช้ในการประมวลผล ดังนั้นจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีการประมวลผลได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก การใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนักจึงทำให้เกิดความร้อน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศช่วยให้ความร้อนลดลง ก็จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานอีก เรื่องเหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

ด้วยราคาที่สูงจึงทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังมีการจำกัดใช้แค่ในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ในอนาคตหากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ไม่แน่ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์อาจมีราคาที่ลดลง มีขนาดเล็กลง และเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปก็ได้