สายมู ค้าขาย บูชาอะไร ช่วยเสริมดวงให้ทำมาค้าขายกำไรดี

การทำธุรกิจการค้าขาย นอกจากจะต้องมีความขยันขันแข็งแล้ว บางคนมีความเชื่อว่าหากได้บูชาเครื่องรางที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้การค้ามีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ดังนั้นบทความนี้จึงได้รวบรวมเครื่องรางสำหรับสายมู ค้าขาย เพื่อเสริมดวงในเรื่องโชคลาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย มีดังนี้

ท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับการบูชา ท้าวเวสสุวรรณ ก็ยังคงได้รับความนิยมตามความศรัทธาและความเชื่อของผู้คน ท้าวเวสสุวรรณ มีหน้าที่คอยคุ้มครอง ปกปักรักษาดูแลโลกมนุษย์ มีความเชื่อกันว่าหากบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็จะสามารถช่วยได้หลายเรื่อง เช่น การเงิน การงาน สุขภาพ และที่มีชื่อเสียงในการบูชาคือในเรื่องของโชคลาภ จึงทำให้ผู้ที่ทำมาค้าขาย นิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ กราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อช่วยเสริมโชคลาภ ให้การค้ามีความเจริญรุ่งเรือง

กบสามขา คาบเหรียญทอง

กบสามขา คาบเหรียญทอง เป็นสัตว์เทพที่ผู้คนนิยมบูชา ไว้เรียกโชคลาภ เรียกเงิน เรียกทอง ให้เข้ามาหาตนเอง มีผู้คนบูชากันเยอะ เพราะมีความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์

พญาครุฑ

การบูชาพญาครุฑ จะช่วยในเรื่องโชคลาภ เสริมการงานให้มีความสำเร็จรวดเร็ว มีความเชื่อกันว่าพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพกายสิทธิ์ เป็นจ้าวเวหา เป็นอมตะ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำลายลงได้ จึงมีพลังและอำนาจเหนือทุกสิ่ง ทำให้มีผู้คนนิยมบูชาพญาครุฑเพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมด้านการค้าขายให้ร่ำรวย

ม้ายกขา บนกระถางทอง

ม้าเป็นสัตว์ที่มีพลังหยาง เป็นสัญลักษณ์ขุนนางชั้นสูง ความสุขสบาย มีความรวดเร็ว ในส่วนของกระถางทอง จะเป็นแหล่งไว้เก็บเงินเก็บทอง ม้ายกขาอยู่บนกระถางทอง ก็จะทำให้ตัวม้ามีความโดดเด่น สวยงาม ดูสง่า ผู้ที่ครอบครองก็จะพบกับความสุขความสบาย หาเงินหาทองได้อย่างรวดเร็ว

บูชาพระสีวลี

มีความเชื่อว่าหากบูชาพระสีวลี ก็จะให้โชคลาภ เงินทอง แก่ผู้ที่บูชา จึงทำให้คนที่ค้าขายนิยมที่จะบูชาพระสีวลี สวดมนต์ระลึกถึงพระสีวลี เชื่อกันว่าหากบูชาพระสีวลีเป็นประจำก็จะทำให้การค้าขายมีกำไร เงินทองไม่ขาดมือ

ปี่เซี้ยะคู่

ปี่เซี้ยะ เป็นสัตว์เทพที่บันดาลในเรื่องโชคลาภ นิยมบูชากันเป็นอย่างมาก มีครบตามหลักเบญจธาตุ และตามหลักของฮวงจุ้ยทั้ง 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุไม้ ธาตุทอง ปี่เซี้ยะเป็นสัญลักษณ์ของการมีทรัพย์มาก มีแต่เงินไหลเข้ามาไม่มีเงินไหลออก หากได้บูชาแล้วจะทำให้การค้าขายมีความก้าวหน้า มีความร่ำรวย

เรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งการทำการค้าหากต้องการให้ร่ำรวยจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง หากต้องการเสริมสิริมงคลก็ให้หาเครื่องรางของสายมู ค้าขาย มาบูชา ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใด