สารกรองน้ำเรซิน คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในการกรองน้ำ

น้ำที่ยังไม่ผ่านการกรอง อาจจะยังมีกลิ่น และยังมีความสะอาดไม่เพียงพอ โดยสารกรองน้ำเรซินนั้นจะใช้งานกับเครื่องกรองน้ำได้ จึงทำให้ได้น้ำที่เหมาะกับการนำมาใช้ในครัวเรือน

สารกรองเรซิ่น คืออะไร?

สารกรองเรซิ่น คือ โพลิเมอร์ที่ละลายน้ำไม่ได้ มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเล็ก คล้ายกับไข่ปลา เส้นผ่านศูนย์กลางของสารกรองเรซิ่นประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ออกโทนสีเหลืองทองใส สำหรับการทำงานของสารเรซิ่นนั้นจะทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนไออ้อน โดยการดูดแมกนีเซียมและแคลเซียมจากน้ำที่ได้ไหลผ่านสารกรองเรซิ่นนี้ ขณะที่น้ำมีการไหลผ่าน สารเรซิ่นจะคายโซเดียมออกมา ซึ่งสารนี้จะเหมาะกับการใช้กับเครื่องกรองน้ำ

สารกรองเรซินจะดึงเอาความกระด้างที่อยู่ในน้ำออกมา น้ำที่ผ่านสารกรองเรซิ่นจึงไม่มีหินปูนและตะกรัน ทำให้น้ำมีรสชาติดีขึ้นไม่มีความกระด้างเหมือนกับน้ำประปา สำหรับการแลกเปลี่ยนประจุไออ้อนจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนเม็ดเรซิ่นนั้นอิ่มตัวจนไม่สามารถที่จะกำจัดความกระด้างที่อยู่ในน้ำได้ แต่ก็จะมีวิธีการที่ทำให้สารกรองเรซิ่นกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่ารีเจนเนอเรชั่น โดยการใช้กลือบริสุทธิ์ ใช้เกลือที่ไม่มีไอโอดีนก็ได้ เนื่องจากแค่ต้องสารประกอบทางเคมีซึ่งก็คือโซเดียมคลอไรด์มาละลายน้ำแล้วนำสารกรองเรซิ่นลงแช่ เพื่อฟื้นฟูสารกรองเรซิ่นให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

ประโยชน์ของสารกรองเรซิ่น

  • ทำให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ การใช้สารกรองเรซิ่น จะกรองเอาความกระด้างหรือหินปูนที่อยู่ในน้ำออก ทำให้ได้น้ำที่สะอาดไว้ใช้
  • ช่วยให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลขึ้น เมื่อน้ำไม่มีความกระด้าง ก็จะทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
  • ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนิ่ว ในน้ำมักที่จะมีหินปูนผสม การกรองน้ำด้วยสารเรซิ่นจะกรองเอาหินปูนออกไป จึงช่วยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคนิ่ว และถ้าหากดื่มน้ำที่มีหินปูนผสมอยู่บ่อยครั้ง ก็จะส่งผลเสียต่อระบบไตได้
  • ใช้กับเครื่องกรองน้ำได้ สามารถใช้สารกรองเรซิ่นกับเครื่องกรองน้ำได้ ทำให้น้ำที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น

อายุการใช้งานของสารกรองเรซิ่น

อายุการใช้งานของสารกรองเรซิ่นจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณและสภาพของการใช้งานด้วย สำหรับวิธีการเช็คว่าสารกรองเรซิ่นนั้นเสื่อมสภาพแล้วหรือยัง ให้สังเกตด้วยตาเปล่า หากเริ่มมีสีคล้ำ แตกหัก หรือบิ่น หรือกำจัดความกระด้างของน้ำไม่ได้ ผู้ใช้ก็จะต้องทำการรีเจนเนอเรชั่นให้สารกรองเรซิ่นกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

น้ำที่มีความสะอาดมีความจำเป็นอย่างมากในการนำมาใช้ในครัวเรือน ซึ่งการใช้สารกรองน้ำเรซิน จะช่วยให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงสามารถนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้