คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ไข้ข้อข้องใจก่อนตัดสินใจฉีด

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อ HPV แต่เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ออกมาได้ไม่นาน อาจทำให้ผู้ปกครองหลายๆคนมีข้อสงสัยและยังไม่แน่ใจว่าจะให้ลูกฉีดวัคซีนนี้ดีไหม วันนี้เราจะมาไขข้องสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

คำถามเจอบ่อยๆเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

1.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันเราจากมะเร็งปากมดลูกได้จริงไหม? 

 เนื่องจากสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกต่างจากมะเร็งชนิดอื่น ๆ เพราะไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์ แต่เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า HPV ( Human Papillomavirus) ซึ่งติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก การฉีดวัคซีนHPVจึงเป็นการป้องกันต่อการติดเชื้อHPVชนิดสำคัญซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกประมาณ 70% ดังนั้นผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนHPVจึงสามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ถึง 70% 

2.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ 100 % หรือไม่

การค้นพบข้อเท็จจริงว่า มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจากเชื้อHPV  99.7% ซึ่งเป็นไวรัสที่ ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก ทำให้มีการพัฒนาการเป็นวัคซีนHPVซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อชนิดสำคัญที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ 70% ดังนั้น จึงยังมีเชื้อHPVบางส่วนที่วัคซีนนี้ยังไม่สามารถให้การป้องกันได้ 

3.ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว จะยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้หรือไม่ ?  

สามารถพิจารณาฉีดวัคซีนHPVได้ เพียง แต่อาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพ สูงสุดในการป้องกันจากวัคซีน เมื่อเทียบกับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน 

4.ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในช่วงอายุใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ?  

เนื่องจากวัคซีนHPV นี้จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีที่ยังไม่เคยมีการสัมผัสกับเชื้อ จึงเป็นวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดในเด็กหญิง หรือหญิงสาววัยรุ่น ซึ่งนับเป็นการป้องกันล่วงหน้าก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  

5.วัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสำหรับการฉีดในเด็กหญิงมากน้อยเพียงใด ?  

ผลการวิจัยได้ยืนยันว่า วัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นวัคซีนที่สังเคราะห์ เลียนแบบโครงสร้างของเชื้อHPV โดยที่ไม่ได้นำส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของสายพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมาใช้ผลิตวัคซีน 

6.การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะฉีดบริเวณใด และมีผลข้างเคียงหรือไม่ ?  

การฉีดวัคซีนจะฉีดเข้าที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายนั้นน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเพียงอาการเหมือนกับการได้รับวัคซีนอื่นๆ 

การฉีดมะเร็งปากมดลูกเป็นเพียงการป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% และหากต้องการให้วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุดควรฉีดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก