การขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้ที่ซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวัลขึ้นมา บางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องไปขึ้นเงินรางวัลที่ไหนได้บ้าง บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่ามีที่ไหนสามารถจะขึ้นเงินรางวัลได้

สถานที่ขึ้นเงินรางวัลหากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล มีดังนี้

ขึ้นเงินรางวัลที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำหรับสถานที่แรกที่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้คือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สถานที่ตั้งจะอยู่ที่แถวๆสนามบินน้ำ จังหวัด นนทบุรี เปิดบริการให้ประชาชนที่ต้องการขึ้นเงินรางวัล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมไปขึ้นเงินรางวัล มีดังนี้

 • ให้เตรียม บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ให้เตรียม สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกรางวัลที่เท่าไหร่ก็ได้ ด้านหลังของสลากจะต้องใส่ชื่อผู้ที่ต้องการขึ้นเงินรางวัลด้วย

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล

 • หากไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว เดินไปชั้น G ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขึ้นเงินรางวัล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรคิวให้
 • ให้นั่งรอจนกว่าจะถึงคิวของตนเอง
 • ถ้าถึงคิวแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้ไปรับเงินรางวัล

หากเงินรางวัลที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท จะต้องมีการชำระค่าอากรณ์แสตมป์ก่อน กรณีสลากกินแบ่งแบบปกติ คิด 0.5% ของเงินที่ได้รับ หากเป็นสลากการกุศล คิด 1% ของเงินรางวัลที่ได้รับ จึงจะรับเป็นเงินสดได้เต็มจำนวน แต่หากเงินรางวัลเกิน 20,000 บาท จะได้รับเงินรางวัลเป็นเช็ค โดยจะหักค่าอากรแสตมป์ และหักภาษีซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินรางวัลที่ไม่เกิน 20,000 บาท

ขึ้นเงินรางวัลที่ ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นเงินรางวัล

 • ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบันเท่านั้นที่นำมาขึ้นเงินรางวัล
 • สำหรับรางวัลที่รับขึ้นเงิน ได้แก่ รางวัลที่ 2, 3, 4, 5, รางวัลข้างเคียงของรางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว, เลขท้าย 2 ตัว สำหรับการขึ้นเงินรางวัลที่ 1 และสลากงวดอื่นๆ ต้องติดต่อที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สลากที่นำมาขึ้นเงินรางวัลต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการชำรุด

ช่วงเวลาสำหรับการขึ้นเงินรางวัล

 • ขึ้นเงินรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 00 น. ของวันออกรางวัลงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินรางวัล

 • รับรางวัลเป็นเงินสด
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก แบบบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นชื่อของตนเอง

คุณสมบัติของผู้มาใช้บริการขึ้นเงินรางวัล

 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • เป็นผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • เป็นผู้ถูกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล ทุกรางวัล แต่รางวัลที่ 1 จะต้องไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อัตราค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินรางวัล

 • สำหรับ สลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาท หรือเศษของเงิน 200 บาท เสียเงินค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท หรือร้อยละ 5
 • สำหรับ สลากการกุศล จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 0 ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา มีอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

ขึ้นเงินรางวัลที่ ธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินรางวัล

 • สำหรับ สลากกินแบ่งรัฐบาล จะหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัลที่ได้รับ ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่จะต้องชำระตามกฎหมาย และค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงิน
 • สำหรับ สลากการกุศล หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินที่ได้รับ ไม่รวมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงิน

เงื่อนไขในการขึ้นเงินรางวัล

 • ขึ้นรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 จะต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • จ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น โดยนับตั้งแต่เวลา 00 ของวันออกรางวัล ไปจนถึง 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป
 • หากได้รับเงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จะเลือกรับเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือโอนเข้าบัญชีต่างธนาคารก็ได้
 • หากได้รับเงินรางวัลเกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
 • หากเงินรางวัลที่ได้รับเกิน 100,000 บาท ต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

เอกสารสำหรับใช้ในการขึ้นเงินรางวัล

 • บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล ฉบับจริง
 • ใบคำขอใช้บริการสำหรับขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณสมบัติของผู้มาใช้บริการ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

สำหรับการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น หากเป็นรางวัลที่ 1 ก็สามารถที่จะไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น แต่หากเป็นรางวัลอื่นๆก็สามารถเลือกไปขึ้นเงินรางวัลตามธนาคารที่ได้แนะนำกันได้เลย